Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vad är radiofysik?

Allmänt

Avdelningen skall svara för utbildning och forskning inom det strålningsfysikaliska området.

Tonvikten läggs därvid på medicinska tillämpningar. Avdelningen skall driva forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk strålningsfysik och bidra med strålningsfysikalisk expertkunskap inom medicinska fakultetens arbetsområde.

Strålningsdosimetri, mätteknik och mätmetoder, strålskydd och omgivningsradiologi är viktiga arbetsfält. Enheten kan fungera som en resurs för information i strålningsfrågor och för beredskapsplanering och åtgärder vid situationer då samhället behöver ingripa, t. ex. vid befarad eller inträffad strålningsolycka.
 

Medicinsk radiofysik

Ämnesområdet medicinsk radiofysik har växt fram ur behovet av att mäta joniserande strålning samt att beräkna och mäta de stråldoser som strålningen orsakar. Här ingår även att bedöma och beräkna olika strålskyddsåtgärder som kan vara motiverade vid användning av strålning. Sådana skyddsåtgärder kan gälla såväl patienter som personal och allmänhet.

Inom det medicinska området är speciellt strålterapi, röntgendiagnostik och nuklearmedicin föremål för radiofysikinsatser. Utbildning av sjukhusfysiker för verksamhet inom dessa specialområden är därför en viktig uppgift. Radiofysiken har kommit att spela en viktig roll inom forskning och utveckling av mätmetoder och behandlingsmetoder inom medicin. (Omgivningsradiologi kan betraktas som ett särskilt område för den radiofysiska verksamheten, även om klara beröringspunkter med den medicinska inriktningen är lätta att finna).

Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen under senare år har medfört ett utökat arbetsområde för radiofysiker: ett ökat antal strålkällor, nya typer av strålkällor, nya metoder inom diagnostik och terapi. Radiofysikens arbetsområde har även kommit att innefatta inte bara joniserande strålning utan även s.k. icke-joniserande strålning. Exempel på sådana som utvecklats starkt under senare tid är medicinska lasrar, MR-teknik (magnetresonans) och ultraljud.

Användningen av olika slag av strålkällor i samhället inom såväl medicin som industri och energiproduktion har ökat samtidigt som miljömedvetandet har stärkts. Detta gör att omgivningsradiologi är ett viktigt fält att bevaka genom datainsamling och forskning.
 

Organisationstillhörighet

Avdelningen för radiofysik hör till Institutionen för kliniska vetenskaper inom Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Utbildningen av sjukhusfysiker och andra kurser av fysikkaraktär innebär ett samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten och som följd därav även med Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet.

Avdelningen för radiofysik lever i ett nära samarbete med sjukhusfysikerna som organisatoriskt tillhör Division medicinsk fysik och teknik (MFT) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Detta innebär bland annat att erfarna sjukhusfysiker kan delta i utbildningen och att utrustning kan användas gemensamt, att studerande får inblick i det kliniska arbetet och att problem som aktualiseras i den kliniska verksamheten snabbt kan tas upp i forskningsprojekt. Detta samspel är mycket viktigt och till ömsesidig nytta för såväl den akademiska verksamheten som för sjukvården.
 

Utbildning och kurser

Avdelningen svarar för kurser inom såväl akademisk grundutbildning som forskarutbildning i ämnet radiofysik. Bland annat ges ett utbildningsprogram till sjukhusfysiker, sjukhusfysikerprogrammet. Denna utbildning omfattar även studier i matematik och fysik och leder fram till en yrkesexamen samt en akademisk grundexamen. Studerande med grundexamen kan erbjudas forskarutbildning fram till doktorsexamen. Utöver dessa mer omfattande utbildningar ges även en rad kortare kurser, såväl specialiserade kurser (t.ex. uppdragsutbildning) som mer allmänna kurser med ringa krav på förkunskaper inom fysik.
 

Forskning

Avdelningens forskningsprojekt har, som antytts ovan, ofta en nära koppling till medicinsk forskning och till klinisk verksamhet. Strålningsfysikaliska metoder kan användas i vitt skilda specialiteter inom medicinen och avdelningen har därför ett brett kontaktnät inom Sahlgrenska akademin. Forskningssamarbete har också bedrivits under många år med forskare inom läkemedelsindustrin.

Avdelningen för radiofysik i Göteborg disponerar över strålkällor och mätutrustning för strålning som är av intresse för forskning inom medicinsk radiofysik och klinisk forskning. I flera fall finns motsvarande utrustning på endast ett begränsat antal platser i världen. Ett sådant exempel är helkroppsräknaren som är inrymd i ett lågaktivitetslaboratorium, ett annat är en californiumkälla med kringutrustning för mätning av kroppens innehåll av kväve. Anläggningen för patientmätning med röntgenfluorescens har endast få motsvarigheter. Dessa tekniska resurser har medfört långvariga och fruktbara forskningssamarbeten inom och utom fakulteten. Dessa hade inte varit möjliga utan tillgänglig teknik, kunniga fysiker och intresserade medicinska forskare.
 

Strålskyddsberedskap

Avdelningen har uppgifter inom den nationella såväl som den regionala beredskapen mot kärnenergiolyckor och andra radiologiska nödsituationer. På den nationella nivån har avdelningen avtal med Statens strålskyddsinstitut (SSI) om att utföra olika typer av mätningar i händelse av en inhemsk eller utländsk kärnenergiolycka eller dylikt som resulterar i utsläpp av radioaktiva ämnen. På den regionala nivån har avdelningen ett samarbete med länsstyrelsen i Hallands län för att kunna vara till hjälp vid en olycka vid kärnkraftverket i Ringhals. Uppgifterna består i att utföra personmätningar och informera vid de mottagningsplatser som används vid utrymning, samt att bistå med indikeringsledare vid länsstyrelsens ledningscentral. Indikeringsfunktionen innebär att dirigera mätpatruller samt att ta emot och värdera mätresultat, vilka sedan ligger till grund för beslut om åtgärder.
 

Kontaktinformation

Avdelningen för Radiofysik

Gula stråket 2B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45, Göteborg

Besöksadress:
Radiofysikhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sidansvarig: Johan Spetz|Sidan uppdaterades: 2013-01-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?